2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1817/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą