/* */

2004 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1390/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas