2006 10 16 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4341 - FCC / ALPINE) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)