Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 juli 2005 in zaak C-198/03 P: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Hogere voorziening — Verordening (EEG) nr. 2377/90 — Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik — Vaststelling van maximumwaarde voor residuen van progesteron — Voorwaarden voor niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap)