Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005, asiassa C-198/03 P: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Muutoksenhaku — Asetus N:o 2377/90 — Eläinlääkkeet — Progesteronin jäämien enimmäismäärän vahvistaminen — Yhteisön sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun edellytykset)