ES santykiai su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba 2011 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių (2010/2233(INI))