2009/566/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2009 , päätöksen 2008/721/EY muuttamisesta siltä osin, kuin se koskee korvausten maksamista kuluttajien turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristöä käsittelevien tiedekomiteoiden jäsenille ja asiantuntijoille (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 5767)