Klausimas raštu E-0414/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisijai. Dėl Bendrijos įmonių žvejybos teritoriniuose Vakarų Sacharos vandenyse ir žuvies importo iš Maroko okupuotos Vakarų Sacharos į ES valstybes nares