Ištrauka iš sprendimo dėl Glitnir Banki HF, priimto remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo