Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 januari 2005 in zaak C-422/02 P: Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Unie (Hogere voorziening — Antidumpingmaatregelen — Verordening tot beëindiging van antidumpingprocedures — Terugwerkende kracht — Gelijke behandeling — Non-discriminatie — Invoer van bepaalde grote elektrolytische aluminiumcondensatoren uit Japan)