2005 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Byloje C-422/02 P Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Antidempingo priemonės — Reglamentas uždarantis antidempingo procedūras — Galiojimas atgal — Vienodas požiūris — Nediskriminacija — Tam tikrų didelių aliuminio elektrolitinių kondensatorių importas iš Japonijos)