2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1778/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą