Klausimas raštu E-2131/04 parengė Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) Komisijai. Dėl teisinės bazės sukūrimo mažiau paplitusiomis kalbomis