Tarybos bendroji pozicija 2005/411/BUSP 2005 m. gegužės 30 d. dėl ribojančių priemonių Sudanui, panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/31/BUSP