Pasiūlymas Tarybos sprendimas iš dalies keičiantis Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje