Klausimas raštu E-3291/06 Proinsias De Rossa (PSE) Komisijai. Dėl direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo peržiūrėjimo