Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2233/2003 2003 m. gruodžio 23 d. atidarantis 2004 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai