2005 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 548/2005, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo