Klausimas raštu E-3113/04 parengė Erik Meijer (GUE/NGL) ir Kartika Liotard (GUE/NGL) Komisijai. Dėl tekstilės gaminių, kurių gamyba sukėlė nepagydomas ligas, užteršė aplinką ir sunaikino išteklius, importo iš trečiojo pasaulio šalių