2005 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1271/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti 2005 m. liepos mėn. pateiktas paraiškas importo licencijai gauti, remiantis galvijienos tarifinėmis kvotomis, Reglamente (EB) Nr. 1279/98 nustatytomis Bulgarijai ir Rumunijai