2004 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl Bendrijos vidaus prekybai taikytinų papildomų garantijų, susijusių su galvijų rinotracheitu, ir tam tikrų valstybių narių pateiktų likvidavimo programų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 573)tekstas svarbus EEE