Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1 2020/C 360/01