Klausimas raštu E-5224/07 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Informacijos apie aplinką prieinamumas visuomenei Reino krašte-Pfalce