2005 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 9/2005, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)