Klausimas raštu E-2728/06 Patrizia Toia (ALDE) Komisijai. Dėl migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos, nesuderintų vertinimo kriterijų norint gauti invalidumo pensiją, darbo laikotarpio, kurio užtenka invalidumo pensijai gauti A šalyje, galiojimo B šalyje