Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/98 1998 m. gegužės 25 d. dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų