Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3806 — Telefónica/Český Telecom)Tekst mający znaczenie dla EOG