2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 803/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą