Sutartis dėl Konstitucijos Europai - BAIGIAMASIS AKTAS - B. Deklaracijos dėl prie Konstitucijos pridedamų protokolų - Valstybių narių deklaracijos - 44.Vokietijos Federacinės Respublikos, Airijos, Vengrijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Švedijos Respublikos deklaracija