2005 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 977/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą