Klausimas raštu E-1544/07 pateikė Hanna Foltyn-Kubicka (UEN) Komisijai. Apribojimai dėl skysčių, išvardintų Reglamento (EB) Nr. 622/2003 priede, gabenimo orlaiviuose