KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos (pateikta Komisijos pagal 2014 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimo Nr. 940/2014/ES 3 straipsnį)