Komisijos komunikatas pripažįstantis, kad 1975 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2677/75, įgyvendinantis 1974 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3254/74, įgyvendinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1055/72 dėl pranešimo Komisijai apie žaliavinės naftos ir gamtinių dujų, klasifikuojamų Bendrojo muitų tarifo 27.10 A, B, C, C I ir C II subpozicijose, importą, yra pasenęs