Sprawa F-99/08: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2008 r. — Di Prospero przeciwko Komisji