STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMAS NR. DĮ-251 "DĖL VIETINIO TURIZMO ANKETOS FORMOS PATVIRTINIMO"