Klausimas raštu E-4203/05 Hélène Goudin (IND/DEM) Komisijai. Dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo Nr. C-111/03 dėl Švedijoje vykdomos salmonelių kontrolės