Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energia- ja ilmastokysymykset uudistetun Lissabonin strategian olennaisena osana” (oma-aloitteinen lausunto)