2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos direktyva 2004/115/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl joje nurodytų didžiausių tam tikrų pesticidų likučių koncentracijųTekstas svarbus EEE