2006 05 23 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4203 - BAYERNGAS / DEUTSCHE ESSENT / NOVOGATE JV) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)