Klausimas raštu E-2708/04 parengė Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Dėl biodegalų naudojimo