2007 m. bendrojo biudžeto preliminarus taisomojo biudžeto projektas nr. 6 - Išlaidų suvestinė pagal skirsnius - III skirsnis – Komisija