2004 balandžio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/493/EB dėl įvežimo punktų, per kuriuos Brazilijoje išauginti arba iš jos siunčiami riešutai su kevalais gali būti importuojami į Bendriją (pranešta dokumentu C(2004) 1591)Tekstas svarbus EEE.