Pranešimas kontroliuojamų ir naujų ozono sluoksnį ardančių medžiagų importuotojams į Europos Sąjungą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų – skirtas 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojančioms šalims