Mål F-58/06: Talan väckt den 16 maj 2006 – Balázs Dániel Simon mot domstolen och kommissionen