Lieta F-58/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. maijā — Balázs Dániel Simon pret Tiesu un Komisiju