2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sudaroma konsultacinė vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos ekspertų grupė