Klausimas raštu E-3763/06 Komisijai klausimą pateikė Andreas Mölzer (NI) Komisijai. Dėl Gazos sektoriui skiriamos pagalbos