Klausimas raštu E-2205/05 Monica Frassoni (Verts/ALE) Komisijai. Dėl Direktyvos Nr. 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo Italijoje