2005 m. balandžio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas (trečioji kolegija), Byloje C-519/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų — Motinystės atostogų pakeitimas vaiko priežiūros atostogomis — Data, nuo kurios suteikiama asmeninė teisė gauti vaiko priežiūros atostogas)