Pranešimas apie laisvą apeliacinių tarybų pirmininko darbo vietą — VEXT/09/589/AD 14/PBoA